14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til forbrugerbeskyttelsesloven (fast ejendom) § 9:

Til § 9
Det foreslås, at fortrydelsesretten skal være betinget af, at køber medvirker til at få aftalen aflyst, hvis den allerede er blevet tinglyst. Det foreslås, at køberen inden 6-dages fristens udløb skal foretage det, som er nødvendigt, for at aftalen kan aflyses. I tilfælde, hvor køberen har taget initiativ til tinglysning, sk...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.