Forbrugerbeskyttelsesloven (fast ejendom) § 7

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Lov nr. 391 af 14. juni 1995, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1123 af 22. september 2015,
som ændret ved lov nr. 740 af 01. juni 2015

§ 7

Når der er indgået en aftale om køb, kan køberen træde tilbage fra aftalen på de betingelser, som er nævnt i §§ 8-11 (fortrydelsesret).

Stk. 2 Så længe et tilbud om køb ikke er antaget af sælgeren, kan køberen tilbagekalde sit tilbud ved at give underretning herom til sælgeren.