14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til forbrugerbeskyttelsesloven (fast ejendom) § 6:

Til § 6
I stk. 1 fastlægges anvendelsesområdet for reglerne i kapitel 2 om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom m.v. Reglerne gælder for det første for aftaler om køb af fast ejendom, når ejendommen hovedsagelig er bestemt til beboelse for køberen. Der kan herom henvises til bemærkningerne ovenfor til § 1. Reglerne gælder, uanset om ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.