14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forbrugerbeskyttelsesloven (fast ejendom) § 4b

Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. paragraf 4b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1123 af 22. september 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4b Erhvervs- og vækstministeren kan henlægge sine beføjelser i medfør af denne lov til en styrelse under erhvervs- og vækstministeren. bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen Delegationsbekendtgørelsen for Sikkerhedsstyrelsen

•••

Stk. 2 Henlægger erhvervs- og vækstministeren sine beføjelser efter denne lov til en styrelse under erhvervs- og vækstministeren, jf. stk. 1, kan ministeren fastsætte regler om klageadgang, herunder at klager ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

•••
profile photo
Profilside