14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forbrugerbeskyttelsesloven (fast ejendom) § 4a

Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. paragraf 4a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1123 af 22. september 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4a En elinstallationsrapport skal for at have de i § 2 nævnte retsvirkninger være udarbejdet af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, og rapporten skal være udfærdiget på et skema, der er godkendt af erhvervs- og vækstministeren. Elinstallationsrapporten skal være udarbejdet eller fornyet mindre end 1 år før den dag, hvor køberen modtager rapporten.

•••

Stk. 2 Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om udarbejdelse af elinstallationsrapporten, herunder om de undersøgelser, som skal foretages til brug for udarbejdelsen af denne rapport, samt regler om tilsyn og gebyr. bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen

•••

Stk. 3 Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om anmeldelse, ansvarsforsikring og krav til uvildighed for autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter. bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen

•••
profile photo
Profilside