14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forbrugerbeskyttelsesloven (fast ejendom) § 1

Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1123 af 22. september 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Reglerne i dette kapitel gælder for aftaler om køb af fast ejendom, når ejendommen hovedsagelig anvendes til beboelse for sælgeren eller hovedsagelig er bestemt til beboelse for køberen, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Reglerne gælder ikke for aftaler om køb af ubebygget grund eller grund med bygning under opførelse eller for køb af landbrugsejendom, der er undergivet landbrugspligt, medmindre købsaftalen er betinget af, at landbrugspligten ophæves.

•••
profile photo
Profilside