14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forbrugerbeskyttelsesloven (fast ejendom) § 22

Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. paragraf 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1123 af 22. September 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Den, der undlader at give oplysning som nævnt i § 19, stk. 1, straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Justitsministeren kan i forskrifter, der udstedes i medfør af § 19, stk. 2, fastsætte bødestraf for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne. Fortrydelsesretsbekendtgørelsen (fast ejendom)

•••

Stk. 2 Straffelovens §§ 144, 150, 152 og 155-157 finder tilsvarende anvendelse på personer, der udarbejder elinstallationsrapporter.

•••

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside