14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forbrugerbeskyttelsesloven (fast ejendom) § 19

Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. paragraf 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1123 af 22. September 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 En erhvervsdrivende sælger eller formidler m.v. som nævnt i § 6, stk. 3, skal, inden fortrydelsesfristen begynder at løbe, jf. § 8, i et særskilt dokument give køberen oplysning om fortrydelsesretten efter kapitel 2. Ved aftale om køb eller opførelse af bygning, jf. § 14, skal entreprenøren, inden fortrydelsesfristen begynder at løbe, jf. § 16, give bestilleren oplysning om fortrydelsesretten efter kapitel 3.

•••

Stk. 2 Justitsministeren fastsætter nærmere regler om de i stk. 1 nævnte oplysningers form og indhold. Fortrydelsesretsbekendtgørelsen (fast ejendom)

•••
profile photo
Profilside