14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Forbrugeraftaleloven § 19

Uddrag fra forarbejderne til forbrugeraftaleloven § 19:

Til § 19
Den foreslåede bestemmelse opstiller nærmere regler for udøvelsen af fortrydelsesfristen, herunder navnlig beregning af fristens længde. Stk. 1 er indholdsmæssigt en videreførelse af den gældende § 18, stk. 1, 1. pkt., der samtidigt gennemfører direktivets artikel 9, stk. 1.Det følger af 1. pkt., at forbrugeren, såfremt vedkommende vil udøve sin fo...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.