14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forbrugeraftaleloven § 1

Lov om forbrugeraftaler paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af forbrugeraftaleloven og bygger på lov nr. 1457 af 17. December 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Loven finder anvendelse på forbrugeraftaler, jf. § 2, og på erhvervsdrivendes henvendelser med henblik på indgåelse af sådanne aftaler.

•••

Stk. 2 Lovens kapitel 4 om fortrydelsesret gælder kun for

  • 1) aftaler indgået ved fjernsalg, jf. § 3, nr. 1, og

  • 2) aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted, jf. § 3, nr. 2.

•••

Stk. 3 Lovens kapitel 10 om visse lovvalgsaftaler gælder kun for aftaler indgået ved fjernsalg, jf. § 3, nr. 1.

•••

Stk. 4 Loven gælder ikke for

  • 1) forsikringsaftaler omfattet af lov om forsikringsaftaler og henvendelser med henblik på indgåelse af aftale herom, jf. dog § 4, stk. 2, nr. 3,

  • 2) aftaler, der indgås ved hjælp af vareautomater eller lignende automater,

  • 3) aftaler om brug af offentligt tilgængelig telefon eller andet telekommunikationsmiddel, når aftalen med udbyderen af telekommunikation indgås ved benyttelse af kommunikationsmidlet, og

  • 4) aftaler om personbefordring, dog med undtagelse af §§ 12 og 31.

•••
profile photo
Profilside