14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forældreansvarsloven § 7a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af forældreansvarsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1768 af 30. november 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7a Forældre, der sammen har adopteret et barn, har fælles forældremyndighed.

•••

Stk. 2 En forælder, der har adopteret et barn alene, har forældremyndigheden alene, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 3 Forældre har fælles forældremyndighed, når den ene har adopteret den andens barn efter § 5 a, stk. 1, i adoptionsloven.

•••

Stk. 4 Stk. 1 og 2 gælder også for ansøgere med godkendelse som adoptant, der adopterer et barn fra et andet land, i perioden fra barnets ankomst her til landet, og til Familieretshuset har meddelt bevilling til adoption efter § 1 i adoptionsloven.

•••

Stk. 5 Stk. 1 og 2 gælder også for ansøgere med godkendelse som adoptant, der har fået et barn placeret efter § 32 a i adoptionsloven, så længe barnet er midlertidigt placeret.

•••
profile photo
Profilside