14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forældreansvarsloven § 36

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af forældreansvarsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1768 af 30. november 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§36 Erklæring fra forældre i visse sager
Inden en aftale om forældremyndighed efter § 13, stk. 2, godkendes, eller der træffes afgørelse om forældremyndighed efter § 15, stk. 3, eller § 15 a, stk. 2, skal der indhentes en erklæring fra den forælder, der ikke har del i forældremyndigheden.

•••

Stk. 2 Inden der træffes en afgørelse om samvær efter § 20, stk. 2, skal der indhentes en erklæring fra den forælder, der ikke eller kun i yderst begrænset omfang har samvær.

•••

Stk. 3 Indhentelse af erklæring efter stk. 1 eller 2 kan undlades, hvis det må antages at være til skade for barnet eller medføre uforholdsmæssig forsinkelse af sagen.

•••
profile photo
Profilside