14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forældreansvarsloven § 27

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af forældreansvarsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1768 af 30. november 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§27 Har forældre fælles forældremyndighed, og er der risiko for, at den ene af dem vil bringe barnet ud af landet og derved foregribe en afgørelse om forældremyndigheden, kan social- og indenrigsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, midlertidigt tillægge den anden af forældrene forældremyndigheden alene.

•••

Stk. 2 En afgørelse efter stk. 1, hvorved en forælder får forældremyndigheden alene, gælder, indtil der foreligger en endelig aftale eller afgørelse om forældremyndigheden, som kan fuldbyrdes, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 3 En afgørelse efter stk. 1, hvorved en forælder får forældremyndigheden alene, bortfalder

  • 1) 4 uger efter afgørelsen, medmindre anmodning om afgørelse om forældremyndigheden inden da er indgivet til Familieretshuset, jf. § 31,

  • 2) hvis en sag omfattet af nr. 1 efter indgivelsen tilbagekaldes eller afvises, eller

  • 3) hvis forældrene genoptager samlivet.

•••
profile photo
Profilside