Bøger, som nævner Forældreansvarsloven § 13

Indehavere af forældremyndighed

- Side 40 -

Iflg. FAL § 10, kan forældre, der har fælles forældremyndighed, men ikke lever sammen, aftale, at en af dem skal have forældremyndigheden alene. Forældrene kan også aftale, at forældremyndigheden skal overføres fra den ene forælder til den anden, jf. FAL § 13, stk. 1, jf. nedenfor.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Forældremyndigheden kan overføres til andre end en forælder (tredjepersoner). Den (eller de), der får overført forældremyndigheden, bliver da forældremyndighedsindehaver over barnet, jf. FAL § 13, stk. 2.

Læs på JurabibliotekOverførsel af forældremyndighed ved aftale eller dom

- Side 41 -

...ikke er gift eller er separerede eller skilte. Efter FAL § 13, stk. 1, skal overførsel ske ved at anmelde en aftale om overførsel af forældremyndigheden til Familieretshuset. Aftalen skal anmeldes til Familieretshuset for at være gyldig. Er en sag om forældremyndighed indbragt for retten, kan anmeldelse af aftalen iflg. FAL § 13, stk. 1, ske dertil.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 42 -

Efter FAL § 13, stk. 2, kan forældremyndigheden også overføres til andre end forældre. Det kan være slægtninge eller plejeforældre eller andre tredjepersoner. Forældremyndighed kan tillægges ægtepar eller samlevende par i forening. Den kan også tillægges den ene af barnets forældre og dennes (nye) ægtefælle, som da får fælles forældremyndighed. Det...

Læs på Jurabibliotek

(...)

En aftalt om overførsel af forældremyndigheden til tredjepersoner kræver godkendelse af Familieretshuset, og forinden godkendelsen gives, indkaldes parterne til et møde, hvor Familieretshuset vejleder dem om retsvirkningerne af overførslen, jf. FAL § 13, stk. 2.

Læs på Jurabibliotek