14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forældelsesloven § 26

Lov om forældelse af fordringer paragraf 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af forældelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1238 af 09. November 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 Loven kan ikke ved forudgående aftale fraviges til skade for skyldneren.

•••

Stk. 2 Loven kan heller ikke ved forudgående aftale fraviges til skade for en fordringshaver (forbruger), når denne hovedsagelig handler uden for sit erhverv og skyldneren er en erhvervsdrivende, der handler som led i sit erhverv.

•••

Stk. 3 Den erhvervsdrivende har bevisbyrden for, at en aftale, den pågældende har indgået, ikke er omfattet af stk. 2.

•••

Stk. 4 Bestemmelsen i stk. 2 finder ikke anvendelse, når der er udstedt et dokument for fordringen og skyldneren frigøres ved at erlægge ydelsen til den, der har dokumentet i hænde.

•••
profile photo
Profilside