Fondsbeskatningsloven § 9

Denne konsoliderede version af fondsbeskatningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven)

Lov nr. 145 af 19. marts 1986, jf.
lovbekendtgørelse nr. 700 af 20. april 2021,
som ændret ved lov nr. 1180 af 08. juni 2021

§ 9

Ved opgørelsen af indkomst efter § 8 kan de i § 1, nr. 3, nævnte foreninger foretage fradrag for dispositioner som nævnt i § 4, stk. 1 og 3, samt § 5, stk. 2, jf. stk. 3. § 4, stk. 2, 4, 5, 6 og 8, finder tilsvarende anvendelse på de her nævnte foreninger. Bekendtgørelse om fondsbeskatning

Stk. 2 Reglen i § 6 gælder tilsvarende for foreninger som nævnt i § 1, nr. 3, for så vidt angår indtægter, der ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst i henhold til § 8, stk. 3, eller § 10.