Bøger, som nævner Fondsbeskatningsloven § 6

Skatteretsevne

- Side 878 -

...arbejdsgiverforeninger) er skattepligtige efter et særligt sæt regler, idet deres vigtigste indtægter – kontingenter – ikke er skattepligtige, jf. FBL § 8. Skatteprocenten er den samme som for aktieselskaber, jf. FBL § 11, stk. 1, der henviser til SEL § 17, stk. 1. Trusts, der administreres fra Danmark omfattes også af fondsbeskatningsloven, jf. FBL § 1, stk. 1, nr. 4..

Læs på JurabibliotekFritagelse for eller lempelse af skattepligten

- Side 912 -

...fonden ejede den altovervejende del (i praksis 75 pct.) af aktieselskaberne, og om, at det maksimale fradrag udgjorde summen af fondens uddelinger og hensættelser til almenvelgørende og på anden måde almennyttige formål, nedsat med skattefrie indtægter efter FBL § 6, var opfyldt. Afgørelsen er kommenteret af Liselotte Madsen i SR-Skat 2017, s. 114 ff.

Læs på Jurabibliotek