Fondsbeskatningsloven § 10

Denne konsoliderede version af fondsbeskatningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven)

Lov nr. 145 af 19. marts 1986,
jf. lovbekendtgørelse nr. 700 af 20. april 2021,
som ændret ved lov nr. 1180 af 08. juni 2021 og lov nr. 679 af 03. juni 2023

§ 10

Selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, finder tilsvarende anvendelse på fonde m.v. og foreninger omfattet af denne lov.