14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Folketingsvalgloven § 2

Lov om valg til folketinget paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af folketingsvalgloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1260 af 27. August 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Personer, der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget, anses for at have fast bopæl i riget.

•••

Stk. 2 Følgende personer, der midlertidigt har taget ophold i udlandet, anses ligeledes for at have fast bopæl i riget:

  • 1) Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet som ansat af en dansk offentlig myndighed eller en herværende privat virksomhed eller forening.

  • 2) Personer, der opholder sig i udlandet som ansat i en international organisation, hvoraf Danmark er medlem.

  • 3) Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet af en dansk hjælpeorganisation.

  • 4) Personer, der opholder sig i udlandet i uddannelsesøjemed.

  • 5) Personer, der opholder sig i udlandet af helbredsmæssige grunde.

  • 6) Personer, der opholder sig i udlandet, og som i henseende til tilknytningen til riget ganske må sidestilles med de personer, der er nævnt i nr. 1-5.

•••

Stk. 3 Personer, der opholder sig i udlandet, anses ligeledes for at have fast bopæl i riget, såfremt de agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen.

•••

Stk. 4 En person, der samlever på fælles bopæl med en person, der er omfattet af stk. 1, 2 eller 3, anses for at have fast bopæl i riget, såfremt de pågældende to samlevende

  • 1) har indgået ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden eller

  • 2) opfylder betingelserne for at indgå ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden og havde etableret fælles bopæl inden udrejsen.

•••
profile photo
Profilside