14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Folketingsvalgloven § 13

Lov om valg til folketinget paragraf 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af folketingsvalgloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1260 af 27. August 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Et nyt parti kan ikke få godkendt et navn, som

•••

Stk. 2 Et nyt parti kan ikke få godkendt et navn, såfremt det ved endelig dom er fastslået eller der i øvrigt er grund til at antage, at en anden på andet grundlag end reglerne i stk. 1 har eneret til navnet. Navnet kan dog godkendes, hvis indehaveren af eneretten har samtykket i partiets brug af navnet.

•••

Stk. 3 Viser det sig, at det ved endelig dom er fastslået eller der i øvrigt er grund til at antage, at en anden på andet grundlag end reglerne i stk. 1 har eneret til et navn, som Valgnævnet har godkendt som navn for et nyt parti, og samtykker indehaveren af eneretten ikke i partiets brug af navnet, kan Valgnævnet tilbagekalde godkendelsen. Er partiet anmeldt for social- og indenrigsministeren efter §§ 12-12 b, bortfalder partiets ret til at deltage i folketingsvalg.

•••

Stk. 4 Valgnævnet fører en fortegnelse over de partinavne, der er omfattet af stk. 1, nr. 1-6, og som ikke er tilbagekaldt efter stk. 3 (Partinavneregistret).

•••
profile photo
Profilside