Bøger, som nævner Folkeskoleloven § 9

Bemærk, at § 9 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 9, om det har en betydning.

5.1 De offentlige folkeskoler

- Side 388 -

Et eksempel på elevens medbestemmelsesret er folkeskolelovens § 9, stk. 4. Af denne fremgår det, at deltagelse i undervisningsforløb efter denne bestemmelse kun kan ske efter aftale med eleven og forældrene. Der er her tale om undervisningsforløb for elever i 8. og 9. klasse, hvor praktisk og teoretisk indhold indgår. Elevens medbestemmelsesret i denne...

Læs på Jurabibliotek