Bøger, som nævner Folkeskoleloven § 6

5. Skolefrihed

- Side 449 -

...herved folkeskolelovens § 6, stk. 2, hvorefter et barn efter anmodning skal fritages for at deltage i undervisningen i kristendomskundskab, når forældremyndighedens indehaver skriftligt over for skolens leder erklærer selv at ville sørge for barnets religionsundervisning. Obligatorisk undervisning i kristendomskundskab er næppe i strid med grundlovens...

Læs på Jurabibliotek