Bøger, som nævner Folkeskoleloven § 6

Grundlovens § 4

- Side 426 -

...oktober 2012), der gør det strafbart på folkekirkens helligdage at foretage noget, som forstyrrer gudstjenesten. Som et andet eksempel kan nævnes folkeskolelovens § 6, der bestemmer, at kristendomsundervisningens centrale kundskabsområde er den danske folkekirkes evangelisk-lutherske kristendom. Som et tredje eksempel kan nævnes ægteskabslovens regler...

Læs på Jurabibliotek4.2. Opfyldelse af almindelig borgerpligt

- Side 438 -

...ved civilt arbejde (lovbekendtgørelse nr. 226 af 13. marts 2006). Et barn skal endvidere fritages for at deltage i undervisningen i kristendomskundskab, når forældremyndighedens indehaver anmoder herom og erklærer selv at ville sørge for barnets religionsundervisning, jf. folkeskolelovens § 6, stk. 2 (jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 15. august 2019).

Læs på Jurabibliotek