Bøger, som nævner Folkeskoleloven § 6

Grundloven (1. udg.)
Forfattere: Jens Peter Christensen, Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen
Udgivelsesdato: 04. jun 2015
DJØF Forlag

3. Opfyldelse af almindelig borgerpligt

- Side 418 -

...arbejde (lovbekendtgørelse nr. 226 af 13. marts 2006). Et barn skal endvidere fritages for at deltage i undervisningen i kristendomskundskab, når forældremyndighedens indehaver anmoder herom og erklærer selv at ville sørge for barnets religionsundervisning, jf. folkeskolelovens § 6, stk. 2 (jf. lovbekendtgørelse 665 af 20. juni 2014 med senere ændringer).

Læs på Jurabibliotek