Bøger, som nævner Folkeskoleloven § 55b

3.1. Særlige tavshedspligtbestemmelser i særlovgivningen

- Side 834 -

Som andre eksempler på særlige tavshedspligtbestemmelser kan nævnes bl.a. sundhedslovens § 200, stk. 1, jf. Folketingets Ombudsmands udtalelse af 22. februar 2017 (sag nr. 16/05365), samt folkeskolelovens § 55 b, jf. Folketingets Ombudsmands udtalelse af 13. juni 2018 (sag nr. 18/00970).

Læs på Jurabibliotek