Bøger, som nævner Folkeskoleloven § 55b

Bemærk, at § 55b blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 55b, om det har en betydning.

Til stk. 3. Bemyndigelse

- Side 1012 -

...såsom skatteforvaltningslovens § 17, sundhedslovens § 40 og folkeskolelovens § 55 b, eller regler om, at en videregivelse af oplysninger alene må finde sted på bestemte betingelser. At oplysninger er omfattet af den almindelige tavshedspligt efter forvaltningslovens § 27, jf. straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f (eller tavshedspligtbestemmelser i særlovgivningen,...

Læs på Jurabibliotek