Bøger, som nævner Folkeskoleloven § 52a

Voksenansvarsloven (1. udg.)
Forfattere: Charlotte Avnsted-Vilman og Rikke Ilona Ipsen
Udgivelsesdato: 18. maj 2022
DJØF Forlag

1. Baggrund

- Side 158 -

Meningen med § 52 a i folkeskoleloven er, at alle undervisere og andre ansatte på anbringelsesstedet, der underviser i anbringelsesstedets interne skole, skal følge de samme regler over for de anbragte børn og unge, uanset om de befinder sig i en undervisningssituation eller ej, og at det udtrykkeligt fremgår, at ansatte skal følge reglerne i voksenansvarsloven....

Læs på Jurabibliotek2. Magtanvendelse

- Side 160 -

...en intern skole på et opholdssted eller en døgninstitution. Ombudsmanden forstod, at Social- og Ældreministeriet ville tydeliggøre anvendelsesområdet for voksenansvarslovens § 2, stk. 4, i voksenansvarsvejledningen, og at Børne- og Undervisningsministeriet ville tydeliggøre forståelsen af folkeskolelovens § 52 a i en vejledning til folkeskoleloven.

Læs på Jurabibliotek