Bøger, som nævner Folkeskoleloven § 51c

Forvaltningsret (1. udg.)
Forfattere: Niels Fenger
Udgivelsesdato: 14. mar 2018
DJØF Forlag

2.6.1. Rekursinstansens almindelige reaktionsmuligheder

- Side 1055 -

I folkeskolelovens § 51 c er det fastsat, at Klagenævnet for Specialundervisning kun kan ændre kommunalbestyrelsens afgørelse om et undervisningstilbud i den almindelige folkeskole til et undervisningstilbud i en specialklasse eller på en specialskole, hvis vægtige faglige grunde taler herfor. Desuden kan klagenævnet kun ændre en kommunal afgørelse...

Læs på Jurabibliotek