Bøger, som nævner Folkeskoleloven § 51

Socialforvaltningsret (8. udg.)
Forfattere: Jon Andersen
Udgivelsesdato: 07. feb 2022
DJØF Forlag

b). Afgørelser

- Side 602 -

...fripladstilskud i skolefritidsordninger kan ifølge folkeskolelovens § 51, stk. 6, påklages til Ankestyrelsen. Repatrieringslovens § 12 indeholder hjemmel for, at kommunalbestyrelsens afgørelser efter loven kan indbringes for Ankestyrelsen »efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område «. Og i en række love...

Læs på Jurabibliotek