Bøger, som nævner Folkeskoleloven § 49

Dansk statsret (3. udg.)
Forfattere: Jens Peter Christensen, Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen
Udgivelsesdato: 02. jun 2020
DJØF Forlag

4. Gratis undervisning i folkeskolen

- Side 447 -

I folkeskolelovens § 49 siges, at alle udgifter til folkeskolens undervisning mv. påhviler kommunerne, for så vidt der ikke er lovhjemmel for, at udgifterne helt eller delvis påhviler staten eller andre. I lovens § 19 siges, at de nødvendige undervisningsmidler skal stilles vederlagsfrit til rådighed for eleverne – bortset fra instrumenter og udstyr,...

Læs på Jurabibliotek