Bøger, som nævner Folkeskoleloven § 45

2. Særlige kommunale styrelsesregler

- Side 95 -

I folkeskolelovens § 45, stk. 2, er der tillagt skolens leder en selvstændig kompetence. Efter bestemmelsen kan skolelederens konkrete beslutninger vedrørende skolens elever inden for de mål og rammer og principper, som kommunalbestyrelsen henholdsvis skolebestyrelsen har fastsat, ikke behandles af kommunalbestyrelsen. Undtaget er dog beslutninger...

Læs på Jurabibliotek