Bøger, som nævner Folkeskoleloven § 45

5.1 De offentlige folkeskoler

- Side 389 -

...disciplinære foranstaltninger, og der foreligger således ikke mulighed for at klage over afgørelserne til kommunalbestyrelsen, jf. folkeskolelovens § 45, stk. 2. Derimod kan der klages over skolelederens måde at udføre sit arbejde på, herunder behandlingen af en disciplinærsag over for barnet. Derudover kan klage over sagsbehandlingen ske til Ombudsmanden.

Læs på Jurabibliotek