Bøger, som nævner Folkeskoleloven § 44

Offentlighed i forvaltningen (1. udg.)
Forfattere: Jon Andersen
Udgivelsesdato: 25. sep 2013
DJØF Forlag

Bemærk, at § 44 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 44, om det har en betydning.

2.2.2. Særligt om kommuner og regioner

- Side 184 -

...fastsat i loven (folkeskolelovens §§ 42-45). I kraft af, at folkeskoleloven direkte har tildelt skolernes ledelse originær kompetence, må skolerne efter denne forfatters opfattelse i forhold til offentlighedslovens § 23 regnes for selvstændige med den virkning, at skolernes indbyrdes brevveksling og brevveksling med andre kommunale organer er ekstern.

Læs på Jurabibliotek