Bøger, som nævner Folkeskoleloven § 40

Grundloven (1. udg.)
Forfattere: Jens Peter Christensen, Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen
Udgivelsesdato: 04. jun 2015
DJØF Forlag

Bemærk, at § 40 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 40, om det har en betydning.

2. Skolefrihed

- Side 489 -

...for undervisning af deres børn i den undervisningspligtige alder, meddele det skriftligt til kommunalbestyrelsen, før undervisningen begynder. Ifølge folkeskolelovens § 40, stk. 1, har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at et undervisningspligtigt hjemmeundervist barn får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Læs på Jurabibliotek