Bøger, som nævner Folkeskoleloven § 3b

Bemærk, at § 3b blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 3b, om det har en betydning.

5.1 De offentlige folkeskoler

- Side 387 -

...forældremyndighedsindehaveren, kan ikke umiddelbart ses om en medbestemmelsesret. Det fremgår af forarbejderne til folkeskolelovens § 3 b, hvor beslutning om en ordblindetest kan ske i samråd med barnet og forældremyndighedsindehaveren, at skolelederen skal være lydhør over for, om barnet ønsker en sådan test, men at den endelige beslutning ligger hos skolelederen.

Læs på Jurabibliotek