Bøger, som nævner Folkeskoleloven § 39

15.1. Kommunalt samarbejde

- Side 167 -

...således af folkeskolelovens § 39, at kommunalbestyrelsen kan løse de opgaver, som den er pålagt efter loven, i fællesskab med kommunalbestyrelserne i andre kommuner. Og i lovens § 40, stk. 1, er det bestemt, at kommunalbestyrelsen efter aftale med kommunalbestyrelsen i en anden kommune kan henvise elever til undervisning i den anden kommunes skoler.

Læs på Jurabibliotek