Bøger, som nævner Folkeskoleloven § 39

Når embedsmænd lovgiver (1. udg.)
Forfattere: Jørgen Albæk Jensen, Jørgen Grønnegård Christensen, Peter Bjerre Mortensen og Helene Helboe Pedersen
Udgivelsesdato: 02. apr 2020
DJØF Forlag

Bemyndigelserne i folkeskoleloven

- Side 67 -

Før 2003 fremgik det eksempelvis af § 39 i folkeskoleloven, at skolens leder påser, at alle elever, der er optaget i skolen, deltager i undervisningen. Ved en lovændring i 2003 tilføjedes det til § 39, at undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom. Det tætteste vi kommer en problematisering af denne bemyndigelse er den daværende radikale...

Læs på JurabibliotekLovforslag L 60

- Side 80 -

...§§ 5 og 11 a indsat bemyndigelsesbestemmelser, der bemyndiger undervisningsministeren til at fastsætte regler om de obligatoriske sprogprøver. Lovudkastet vedrørte ikke § 39 i folkeskoleloven, som giver undervisningsministeren bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om elevernes deltagelse i undervisningen, da man i ministeriet vurderede, at den...

Læs på JurabibliotekBekendtgørelsen om fravær

- Side 87 -

For at sikre den lovmæssige hjemmel til at præcisere bestemmelserne i fraværsbekendtgørelsen indledte man i ministeriet sideløbende drøftelser af § 39, stk. 1, i folkeskoleloven, som på det tidspunkt lød: »Skolens leder påser, at alle elever, der er optaget i skolen, deltager i undervisningen. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom«....

Læs på Jurabibliotek