Bøger, som nævner Folkeskoleloven § 36

Forvaltningsloven (2. udg.)
Forfattere: Niels Fenger
Udgivelsesdato: 20. dec 2020
DJØF Forlag

1.2.1. Generelle betragtninger

- Side 90 -

...Anmeldelse af Helle Bødker Madsen: Privatisering og patientrettigheder, U 2010 B, s. 221. Se også FOB 2013-2, hvorefter en beslutning om enkeltmandsundervisning i stedet for deltagelse i almindelig klasseundervisning i en folkeskole havde karakter af en afgørelse. Også beslutninger efter folkeskolelovens § 36 om skolevalg har karakter af afgørelsessager.

Læs på Jurabibliotek