Bøger, som nævner Folkeskoleloven § 34

Socialret (3. udg.)
Forfattere: Trine Schultz, John Klausen og Nina von Hielmcrone
Udgivelsesdato: 23. aug 2020
DJØF Forlag

7.5.1. Undervisning- og uddannelsespligt for under 18-årige

- Side 170 -

Alle børn, der opholder sig i Danmark, har undervisningspligt, jf. folkeskolelovens § 34. Undervisningspligten indtræder 1. august i det år, hvor barnet fylder 6 år, og ophører 31. juli ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin. Undervisningspligten ophører dog senest den 31. juli i det kalenderår, hvor barnet fylder 17 år. Der er ikke skolepligt,...

Læs på Jurabibliotek