Bøger, som nævner Folkeskoleloven § 32

Socialret (2. udg.)
Forfattere: Trine Schultz, Hanne Hartoft, John Klausen og Anne Mørk
Udgivelsesdato: 30. jan 2021
DJØF Forlag

5.3.2. Skoleområdet

- Side 178 -

I Danmark er der ikke skolepligt, men undervisningspligt. Jf. folkeskolelovens § 32. Ifølge grundlovens § 76 har alle børn i den undervisningspligtige alder ret til fri undervisning i folkeskolen. »Forældre eller værger, der selv sørger for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke pligtige...

Læs på Jurabibliotek