Bøger, som nævner Folkeskoleloven § 32

3.1.2. De indholdsmæssige krav

- Side 252 -

...indholdsmæssige eller materielle krav dem, der regulerer indholdet af forvaltningsakten. De indholdsmæssige krav kan være fastsat i lov, som f.eks. når der står i folkeskolelovens § 32, at ethvert barn, der bor her i landet, er undervisningspligtigt efter reglerne i §§ 33-35, medmindre det er undervisningspligtigt efter anden lovgivning, jf. lovbekendtgørelse...

Læs på Jurabibliotek