Bøger, som nævner Folkeskoleloven § 26

Færdselsloven (1. udg.)
Forfattere: Henrik Waaben, Kirsten Søndergaard Munck, Birgitte Arent Eiriksson og Hanne Aagaard
Udgivelsesdato: 27. jul 2017
DJØF Forlag

Bemærk, at § 26 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 26, om det har en betydning.

Til stk. 3

- Side 155 -

De nærmere regler om befordring af elever i folkeskolen er i medfør af folkeskolelovens § 26, stk. 8, fastsat i Undervisningsministeriets bekendtgørelse 2014-06-20 nr. 688 om befordring af elever i folkeskolen. Det er kommunen, der træffer beslutningen om, hvorvidt en befordringsordning i henhold til folkeskoleloven skal etableres, fordi den er »særlig...

Læs på Jurabibliotek

(...)

Hvis der er etableret en særlig ordning med offentlig befordring af skoleelever efter folkeskolelovens § 26, gælder reglerne i Justitsministeriets bekendtgørelse 2004-07-26 nr. 856 om fastlæggelse af skoleruter, krav til føreren m.v. i forbindelse med offentlig befordring af skoleelever. Efter bekendtgørelsens § 3 skal føreren af en bil, der anvendes...

Læs på Jurabibliotek