Bøger, som nævner Folkeskoleloven § 25

Berettigede forventninger i forvaltningsretten (1. udg.)
Forfattere: Søren H. Mørup
Udgivelsesdato: 01. jan 2005
DJØF Forlag

Bemærk, at § 25 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 25, om det har en betydning.

7.5.1. Hvornår er der lovhjemmel til annullation?

- Side 253 -

...ikke som følge heraf at have været afskåret fra at træffe bestemmelse om anvendelse af klasseombrydningsprincippet allerede fra skoleåret 1991/92«. Problemstillingen i den sidste sag grænser op til faktisk forvaltningsvirksomhed, men sammensætningen af skoleklasser er rent faktisk nærmere reguleret i folkeskolelovens § 25 (da § 23) og § 40 (da § 39 a).

Læs på Jurabibliotek