Bøger, som nævner Folkeskoleloven § 22

B). Erstatning og realudligning

- Side 577 -

...folkeskolelovens §§ 20 og 22, og anbragte ham derfor på efterskole. Højesteret fandt ikke grundlag for fastslå, at den specialundervisning, C modtog i folkeskolen, samlet set med hensyn til omfang og indhold ikke levede op til lovgivningens krav, og frifandt derfor Viborg Kommune for et krav om erstatning af forældrenes udgifter til efterskoleopholdet.

Læs på Jurabibliotek