Bøger, som nævner Folkeskoleloven § 22

Ombudsmandsloven (2. udg.)
Forfattere: Jon Andersen, Lisbeth Adserballe, Morten Engberg, Kaj Larsen, Karsten Loiborg og Jens Olsen
Udgivelsesdato: 21. okt 2013
DJØF Forlag

Bemærk, at § 22 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 22, om det har en betydning.

2° Fortolkning

- Side 254 -

...af folkeskoler skulle forstås således, at der inden afgørelsen skulle gives underretning til forældre og børn i den pågældende skole. Den relevante bestemmelse – § 22, stk. 5, i folkeskoleloven – bestemte, at der skulle følges samme fremgangsmåde som ved vedtagelse af lokalplaner i henhold til den dagældende lov om kommuneplanlægning. I sagen gjorde...

Læs på Jurabibliotek