Bøger, som nævner Folkeskoleloven § 20

B). Erstatning og realudligning

- Side 577 -

Også i U 2010.1394 H blev denne forsigtige linje fulgt. Forældrene til C, der var ordblind, mente ikke, at C fik den fornødne specialundervisning efter folkeskolelovens §§ 20 og 22, og anbragte ham derfor på efterskole. Højesteret fandt ikke grundlag for fastslå, at den specialundervisning, C modtog i folkeskolen, samlet set med hensyn til omfang og...

Læs på Jurabibliotek