Bøger, som nævner Folkeskoleloven § 20

1. Baggrund

- Side 157 -

Efter § 20, stk. 5, i folkeskoleloven (lovbekendtgørelse nr. 1887 af 1. oktober 2021) kan specialundervisning indrettes i et efter serviceloven oprettet eller godkendt anbringelsessted. Det indebærer, at specialundervisning kan indrettes på opholdssteder eller døgninstitutioner efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 6 og 7. Det er de såkaldte interne...

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 158 -

...for lærere og pædagoger, der er ansat på anbringelsessteder, eller for anbragte elever på anbringelsessteder. De øvrige regler i bekendtgørelsen om fremme af god orden i folkeskolen gælder fortsat i forbindelse med specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i interne skoler på anbringelsessteder i henhold til folkeskolelovens § 20, stk. 5.

Læs på Jurabibliotek