Bøger, som nævner Folkeskoleloven § 20

3.2. Lovregulering af brugerbetaling

- Side 152 -

Adgangen for kommunerne til at opkræve betaling fra borgerne er for visse aktiviteters vedkommende reguleret gennem lovgivning. Det gælder eksempelvis på undervisningsområdet, hvor det efter folkeskolelovens § 20, stk. 1, er en kommunal opgave at sørge for undervisning i grundskolen, og hvor det i samme lovs § 49 er bestemt, at alle udgifter til folkeskolens...

Læs på Jurabibliotek