Bøger, som nævner Folkeskoleloven § 19

Socialret (2. udg.)
Forfattere: Trine Schultz, Hanne Hartoft, John Klausen og Anne Mørk
Udgivelsesdato: 30. jan 2021
DJØF Forlag

18.13.1.6. Undervisningssektoren

- Side 571 -

I folkeskolen skal de nødvendige undervisningsmidler stilles vederlagsfrit til rådighed for eleverne, jf. folkeskolelovens § 19, stk. 1. Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand kan efter bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand gives til elever i folkeskolen (børnehaveklassen samt 1.-10. klassetrin),...

Læs på Jurabibliotek