Bøger, som nævner Folkeskoleloven § 13

Bemærk, at § 13 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 13, om det har en betydning.

5.1 De offentlige folkeskoler

- Side 388 -

Endelig foreligger der en orienteringspligt og opfølgningspligt i forhold til barnet. Efter folkeskolelovens § 13, stk. 1, skal skolerne regelmæssigt underrette forældrene og eleverne om skolelederens syn på elevens udbytte af undervisningen, og efter samme lovs § 13 b skal der udarbejdes en elevplan for den enkelte elev. Disse regler, der regulerer...

Læs på Jurabibliotek